Müdürlükler

Başkan Yardımcısı

Sadri BİNGÖL
 
Rahmi Bingöl
Yazı İşleri Müdürü
Metin Öz
Mali Hizmetler Müdürü
Halil Bingöl
İnsan Kaynakları Müdürü
Metin Atlı
Fen İşleri Müdürü
Kübra Yetkin
İmar ve Şehircilik Müdür V.