Belediye Encümeni

Encümen Başkanı

Veysi BİNGÖL
Encümen Üyeleri
Rahmi Bingöl
Yazı İşleri Müdürü
Metin Öz
Mali Hizmetler Müdürü
Leyla Kırdemir
Ak Parti Encümeni
Ertul Çelik
Ak Parti Encümeni