Başkanın Mesajı

Değerli Hemşerilerim;
Karlıova Belediyesi’ nin internet sayfasına hoş geldiniz.
Yeni açılan web sitemizin belediyemizle halkımız arasında bilgi akışı açısından daha verimli olacağını düşünüyorum. Web sitemiz ile sizlerle yapmış olduğumuz ve yapmak istediğimiz hizmetlerin yanı sıra sizlerden gelen dilek ve istekleri de değerlendirerek birlik ve demokrasinin gereklerini de yerine getirmeyi hedefliyoruz.
Belediyemizce yapılan hizmetlerin takibini bu siteden sizlerle paylaşmak, ilçemizi sizlerinde görüş, öneri ve istekleri doğrultusunda daha çağdaş gelişmiş yaşam alanı haline getirmek, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak için hep beraber olacağımız bilim çağının en önemli ve hızlı erişim olanaklarından biri olan internet sitemizin çok faydalı olacağını umut ediyorum.
Bizimle paylaşmak istediğiniz her türlü görüş düşünce ve sorunlarınızı sayfamızdan mail atarak iletebilirsiniz. Web sitemiz ile şirin ilçemizin tanıtımınıda sağlamış olup daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmış olacağız.

——————

Değerli arkadaşlarım;
Bilindiği üzere Kamu İç Kontrol Standartları; idaremizin iç kontrol sistemininoluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını göstermekte, aynı zamanda tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Bununla beraber hesap verebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışımızın da gereği olarak İç Kontrol Sistemimizin tesis edilmesi ve devamlılığı önem arz etmektedir.  İç Kontrol uygulamalarımızın sürdürülebilir olması için, Mali Hizmetler’in koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin katılımı ile izleme çalışmaları tamamlanmış ve 2020 yılını kapsayacak “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu”muz hazırlanmıştır. Hazırlık çalışmalarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Veysi Bingöl
Karlıova Belediye Başkanlığı